XXI Walny Zjazd

Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego

11 XII 2005 r.

     Dnia 11.XII.2005 r. odbył się XXI Walny Zjazd TRH. Celem Zjazdu było podsumowanie działalności trzyletniej Kadencji Zarządu TRH.

     Sprawozdanie z działalności Zarządu odczytał Prezes TRH - Jerzy Krzyżewski. Po dyskusji zmieniono statut Towarzystwa, podjęto uchwałę, która wytyczyła kierunki działalności na dalszą kadencję. Zjazd wybrał także nowe władze Towarzystwa, Zarząd i Prezesa TRH.