- zobacz relację z 21 Walnego Zjazdu TRH - Hrubieszów 11.12.2005 r. - kliknij tutaj

 

 

 

 

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie

im. Stanisława Staszica

Hrubieszów, ul. 3-go Maja 11; skrytka pocztowa 13
tel. (0-84) 696 32 03

   Ocalić od zapomnienia – było dewizą jaką hrubieszowscy regionaliści zakładając w 1960 roku Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie Hrubieszowszczyzna może się chlubić bogatym rejestrem wybitnych twórców, których wydała lub gościła w różnych okresach i różnych wymiarach czasu. W tym tkwi nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim obowiązek kultywowania przekazywanych przyszłym pokoleniom bogatych tradycji kulturalnych tej ziemi. Czyni to właśnie TRH stawiając sobie za główny cel działalności:
- integrację hrubieszowskiej społeczności,
- utrzymywanie więzi z rodzinną ziemią hrubieszowską, tych wszystkich, którzy ją opuścili,
- pielęgnowanie i popularyzację postępowych tradycji regionu hrubieszowskiego oraz dokumentowanie jego wkładu w kulturę i cywilizację,
- ochronę zabytków kultury umysłowej i materialnej regionu hrubieszowskiego,
- upamiętnienie regionalnych miejsc pamięci narodowej,
- interesowanie intelektualistów sprawami regionu hrubieszowskiego,
- popieranie i pomoc w działalności intelektualnej na rzecz regionu hrubieszowskiego.

    Zarząd Towarzystwa od początku swej działalności, zgodnie z planem swych zadań organizuje zjazdy, sympozja, seminaria, konkursy, odczyty, rocznicowe obchody. Inicjuje współpracę z instytucjami prowadzącymi badania archeologiczne w regionie. Gromadzi archiwum i księgozbiór, który jest udostępniony zainteresowanym przy pisaniu prac naukowych. Specjalną rolę w popularyzacji odgrywa „Biuletyn TRH” – organ prasowy Towarzystwa. Treść zamieszczonych w nim informacji i artykułów jest różnorodna, związana jednak z regionem hrubieszowskim i zachodzącymi w nim wydarzeniami. Wydawana jest również własna „Biblioteka TRH”, dotychczas opublikowano kilkadziesiąt tomów. Zgromadzone przez TRH eksponaty zapoczątkowały dzisiejsze zbiory Muzeum.
Ludziom kultury i nauki pochodzącym z regiony hrubieszowskiego lub z nim związanych, wybito pamiątkowe medale. Upamiętniono nimi ks. Stanisława Staszica – założyciela Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego – patrona TRH, Abrahama Sterna – przyjaciela ks. Stanisława Staszica i Stanisława Buczyńskiego, pisarza Bolesława Prusa, Mieczysława Bekkera – konstruktora amerykańskiego pojazdu księżycowego, Bolesława Krawczyka – dowódcy okrętu podwodnego ORP „Wilk”, regionalistę Antoniego Wiatrowskiego – autora pierwszej monografii Hrubieszowa. Wybito również medale upamiętniające wydarzenia historyczne z naszego regionu.
Z inicjatywy i składek Towarzystwa postawiono w centrum Hrubieszowa pomnik Bolesława Prusa urodzonego w naszym Mieście. Staraniem TRH odbudowano kopiec Tadeusza Kościuszki w Uchatce k. Dubienki i odnowiono pomnik postawiony powstańcom styczniowym z 1863r. w Mołożowie. Towarzystwo przyczyniło się do nawiązania kontaktów z Ziomkostwem Hrubieszowian w Izraelu, oraz współdziałało w budowie i przygotowaniach do odsłonięcia „ściany pamięci” na kirkucie hrubieszowskim.
Za swoją działalność Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie zostało wyróżnione odznakami – Tysiąclecia Państwa Polskiego, Za Zasługi Dla Lubelszczyzny, Zasłużonym Hrubieszowszczyźnie oraz dwukrotnie Dyplomem Honorowym Ministra Kultury i Sztuki.
Nie sposób wymienić wszystkich zasłużonych działaczy i regionalistów z TRH oraz Sekcji TRH w Warszawie i Lublinie. Obok nieżyjącego założyciela i dożywotniego honorowego Prezesa TRH – Wincentego Piątaka, należy wymienić długoletniego Przewodniczącego Zarządu TRH - Stanisława Jurczuka, wieloletnich pracowników i Pracowników Zarządu TRH – Irenę Sułkowską, Władysława Głowackiego, Zygmunta Drewnika, Łucję Watras-Czapkę, Jerzego Burskiego, Kazimierza Łukiewicza, Mariana Pawlaka, Mieczysława Zapałę.
 


Prezes Zarządu TRH
Jerzy Krzyżewski